QA, HMS og miljø

 

Vårt integrerte styringssystem sikrer kvalitet, helse, sikkerhet og miljø (QHSE).

  • Vi krever og verifiserer at våre leverandører har godkjente QHSE styringssystemer.
  • Vi tar vare på hverandre og har et trygt og åpent arbeidsmiljø som sikrer at arbeidsrelatert sykdom, skade eller ulykke ikke oppstår.
  • Vi er bevisst vår miljøpåvirkning og holder miljøpåvirkningen så lav som mulig.

Kontinuerlig forbedring og endringsvilje skal sikre at vi forblir en foretrukket leverandør til våre kunder. Vi er ISO 9001:2015 og ISO 14001:2015 sertifisert av DNV GL og vi er Achilles JQS kvalifisert.

ISO9001_ Kvalitetsstyring_ sertifikat nr. 95-OSL-AQ-6336_ gyldig til 11. juni 2021.pdf
ISO14001_ Miljøstyring_ sertifikat nr 120582-2012-AE-NOR-NA_ gyldig til 11. juni 2021.pdf
Sertifikat Achilles Joint Qualification System.pdf

Bilde