Om Ellingsen Instruments

 

Haakon Ellingsen AS ble etablert i 1962. Bedriften har utviklet seg til å bli en ledende leverandør av kvalitetsprodukter til norsk offshore, skip og landbasert industri. I 2008 kjøpte Haakon Ellingsen AS opp NOR Instruments AS. 1.1.2010 var full sammenslåing gjennomført.

Haakon Ellingsen AS er vårt juridiske navn

Ellingsen Instruments er markedsnavnet, mens Haakon Ellingsen AS er det juridiske navnet og benyttes der det er juridisk behov eller lovpålagt.

Dvs. Haakon Ellingsen AS brukes ved:

  • Alle juridisk bindende kontrakter.
  • Utgående faktura skal inneholde juridisk navn og organisasjonsnummer i tillegg til markedsnavn.
  • Inngående faktura skal stiles til Haakon Ellingsen AS
    Ellingsen Instruments er altså ikke et aksjeselskap, og skal aldri ha AS etter navnet. Haakon Ellingsen AS skal derimot ha AS på slutten av navnet.
Billede